Välkommen
Logga in

Liber Sfi Digital - Hur låser man upp kapitel och kapiteltester för hela klassen?

Via sidan Lås upp kapitel kan lärare låsa upp och låsa kapitel för vald kurs för en hel klass samtidigt. Via sidan Kapiteltester kan lärare låsa upp och låsa kapiteltester för en hel klass samtidigt.

1. Välj kurs för den klass du vill administrera

2. Välj vilka elever du vill administrera och klicka på Hantera urval

3. Välj vilka kapitel som ska låsas upp och vilka som ska vara låsta för de valda eleverna. Klicka sedan på Uppdatera