Välkommen
Logga in

Liber Sfi Digital - Hur låser man upp kapitel åt en elev?

Per default är endast det första kapitlet upplåst för eleven när hen påbörjar en ny kurs. Nästa kapitel låses upp automatiskt när eleven gjort klart allt material i föregående kapitel.

Lärare kan dock manuellt låsa upp (och låsa) de kapitel ni vill elev ska ha tillgång till i kurs(er) och extramaterial.
Det finns två sätt att låsa/låsa upp kapitel:


1. Gå in på eleven och gå in på kurs. Bocka ur kryssrutor för att låsa upp kapitel för eleven.

2. Du kan även hantera detta på sidan Lås upp kapitel.

    2.1 Välj först vilken kurs du vill administrera för din klass

    2.2 Lås/Lås upp kapitel för din elev - klicka på lås upp alla eller lås alla för att snabbt låsa/låsa upp alla kapitel i vald kurs.