Välkommen
Logga in

Mina elever har gjort kapiteltest men jag hittar inte deras resultat. Var finns detta?

Det finns tre sätt att hitta elevernas resultat:

  • Gå in på eleven och navigera till kapiteltester och klicka på visa resultat.
  • Gå till sidan Överblick/Expandera eleven/Välja resultat/söka fram kapiteltestresultaten med hjälp av sökfunktionerna.
  • Gå till kapiteltester/välja kurs kapiteltestet ligger i/expandera eleven/tabell visas då med elevens alla kapiteltestresultat i den kursen under förutsättning att eleven har några.