Välkommen
Logga in

Hur använder jag Lärarens skrivuppgifter / Lärarens inlämningsuppgifter

Lärarens skrivuppgifter / Lärarens inlämningsuppgifter använder du för att skapa egna inlämningsuppgifter åt dina elever i Lunis.

I dagsläget har enbart skolor med abonnemang i Liber Sfi Digital tillgång till denna funktion. I Extramaterial finns det två speciella kapitel som innehåller dessa:

  • Extramaterial / Skriva / Lärarens skrivuppgifter

  • Extramaterial / Tala / Lärarens inspelningsuppgifter

Om du ger en av dessa lektioner/uppgifter i Läxa till en grupp elever, så anger du i läxans meddelande-ruta instruktionerna till inlämningsuppgiften. 
I meddelande/instruktionsfältet kan du förutom text även infoga bilder, länkar och videoklipp.

Exempel:
Eleverna som får din inlämningsuppgift i läxa kommer sedan se dina instruktioner i uppgiftens instruktionsruta:

Stor skärm
Liten skärm

När eleven lämnar in en version så är det endast läraren som skapade läxan som får en notis om detta. (gäller enbart för Lärarens inlämningsuppgifter).
I elevernas inlämningsuppgifter-sidor visas Lärarens inlämningsuppgifter även med läxans namn som undertitel samt läxans författare/lärare - för att lätt särskilja dessa från vanliga inlämningsuppgifter.

 

 

Mer information:
Lägg till en av dessa lektioner till en ny Läxa. Navigera till Extramaterial / Skriva / Lärarens skrivuppgifter, eller Extramaterial / Tala / Lärarens inlämningsuppgifter och välj en av lektionerna:
Klicka på Skapa läxa uppe i högra hörnet i menyn.

I Skapa läxa vyn anger du i läxans meddelandefält de instruktioner eleverna ska få till inlämningsuppgiften.

I övrigt skapar du läxan precis som vanligt.


Ej valbar elev till Lärarens inlämningsuppgift

Om ingen kryssruta visas för vissa elever, samt varningstriangel visas betyder det att eleven redan fått just den valda X. Lärarens inlämningsuppgift i en tidigare läxa, samt att den ännu inte rättats till Klar av lärare.
Först när uppgiften rättats till Klar tillåts återanvändning/återställning av uppgiften.

Återanvända/Återställa Lärarens inlämningsuppgift


Det finns ett begränsat antal X. Lärarens inlämningsuppgifter. Om en elev redan fått alla i läxa så går det att återanvända/återställa uppgiften, men elevens tidigare inlämningar som hör till den förra läxan kommer då raderas!


När du skapar din läxa och bockar i en elev som tidigare gjort den valda X. Lärarens inlämningsuppgift visas alltid denna varningsruta:Om eleven är fortsatt ibockad när du sparar/publicerar läxan så återställs uppgiften automatiskt, och elevens tidigare versioner raderas.

Det är endast elevens inlämningar som tas bort, den gamla läxan bibehålls intakt.

Exempel på en läxa där elevens resultat/inlämningar tagits bort: