Välkommen
Logga in

Liber Sfi Digital - Hur kan jag skapa egna inlämningsuppgifter?

Lärare kan skapa egna inlämningsuppgifter och ge i läxa till elever i Lunis.
För att göra detta skapar du en ny läxa via Hantera läxor.

I vyn som visas väljer du Egen inlämningsuppgift

 

I Skapa läxa formuläret väljer du typ av inlämningsuppgift (skrivuppgift eller inspelningsuppgift) som skall skapas. Du anger instruktionerna till uppgiften i instruktionsfältets texteditor. 
I instruktionsfältet kan du förutom text även infoga bilder, länkar och videoklipp.

Exempel:
Eleverna som får din uppgift i läxa kommer se dina instruktioner i uppgiftens instruktionsruta:

Stor skärm
Liten skärm


När eleven lämnar in sitt svar så är det endast läraren som skapade läxan som får en notis om detta.
Läxans inlämningsuppgift presenteras med läxans namn/titel som uppgiftstitel samt läxans författare/lärare - för att lätt särskilja dessa från vanliga inlämningsuppgifter och kunna identifiera vem som skapat uppgiften.

 

Det går inte att ge lektioner och en egen inlämningsuppgift i en och samma läxa.