Välkommen
Logga in

Liber Sfi Digital - Vilka elever får jag notiser ifrån?

Lärare får automatiskt notifikationer om sina elevers aktiviteter.
Som lärare får du notiser från de elever som tillhör klasser som du följer/administrerar.
Som lärare börjar man följa en klass via sidan Elever och klasser - genom att klicka på Gå med i knapp för vald klass. (alternativt kan en annan lärare lägga till dig som lärare i klassen).
Är ni flera lärare som hanterar samma klass(er) får alla lärare notiser från klassens elever.

Det är endast vissa elevaktiviteter som genererar notiser till lärarna:

  • När elev gjort klart alla lektioner i ett kapitel.
  • När elev gjort klart ett kapiteltest.
  • När elev lämnar in en ny version av en inlämningsuppgift för lärarrättning.
    (Obs: om en annan lärare rättar elevens version så tas din notis bort)


Det finns även notiser som aldrig skickas till mer än en lärare:

  • När elev kommenterar ett blogginlägg som du publicerat.
  • När alla elever gjort klart din läxa.
  • När en av dina tidsinställda läxor närmar sig slutdatum.
  • När elev lämnat in en Lärarens inlämningsuppgift som du skapat och gett i läxa.


Hur kan jag välja vilka elever som jag får notiser ifrån?
Per automatik får du notiser från alla elever i de klasser som du följer.
Slutar du följa en klass kommer du inte längre få notiser från dessa elever.
Du kan om du vill själv styra över vilka elever du skall få notiser ifrån:

Navigera till Elever och klasser
Klicka på Notis-ikon för vald elev för att stänga av/slå på notiser.

Blå ikon = Notiser skickas
Röd ikon = Notiser skickas inte