Välkommen
Logga in

Liber Sfi Digital - Hur gör jag för att ge en klass tillgång till en blogg?

Detta hanterar ni på sidan Hantera bloggar

Längst ner på denna sida listas de klasser som inte har någon blogg.
Öppna rullistan för den klass som ska tilldelas en blogg. Välj i rullistan den blogg som klassen ska få åtkomst till.
Flera klasser kan tillhöra samma blogg. En klass kan endast tillhöra en blogg.


Elever som tillhör en klass som har tillgång till en blogg kommer i sin meny se länk till bloggen. Samt få notiser när lärare publicerar inlägg i den bloggen.