Välkommen
Logga in

Liber Sfi Digital - Hur bokmärker jag bloggar?

Via sidan Hantera bloggar listas och administreras alla bloggar som skapats i er skola. Härifrån kan ni även öppna och gå in på skolans olika bloggar.

För att lätt komma åt sina egna bloggar så kan man bokmärka sina bloggar:

1. Via Hantera bloggar - för vald blogg - klicka på Bokmärk bloggen.


2. Genvägar till dina bokmärkta bloggar hittar du under Bloggar i huvudmenyn.