Välkommen
Logga in

Liber Sfi Digital - Hur tar jag bort elev/elevkonton?

Det finns två alternativ:

1. Ta bort elev och elevens data.

Välj detta alternativ ifall ni vill radera elevens konto och data.
Alternativt väljer ni detta alternativ om ni vill att eleven ska börja om helt i Lunis (ni måste då skapa upp ett nytt elevkonto åt eleven).
Obs: Om eleven innehar licenser frigörs dessa automatiskt.

Instruktioner:

- Via Elever och klasser - bocka i vald elev:

- Klicka på Ta bort i menyn som visas längst ner i webbläsaren:


2. Inaktivera elev
Välj detta alternativ ifall ni inte vill att elevkonto och elevens data ska tas bort, utan endast flyttas till Inaktiverade elever. Eleven kommer därefter inte längre kunna logga in. Flyttar ni senare tillbaks eleven kommer eleven kunna fortsätta där han/hon slutade.
Obs: Om eleven innehar licenser frigörs dessa automatiskt vid inaktivering.


2.1 Via Elever och klasser

Bocka i den elev/ de elever som du vill inaktivera

Välj Flytta elever

I rullistan som visas i nästa steg väljer du Inaktiverade elever. 


2.2 Via Överblick

Elever som saknar licens och/eller saknar aktivitet kan du inaktivera via knapp på sidan Överblick

2.3 Via Ändra konto

Du ändrar elevkonto via Ändra-ikonen som visas i elevinformationen på sidan Elever och klasser.