Välkommen
Logga in

Liber Sfi Digital - Överblicka elevers progression

Via sidan Överblick kan ni snabbt få en samlad vy över varje elevs aktivitetsgrad och progression.


För varje elev visas röd/grön ikon som indikerar ifall eleven är inloggad just nu. Ni ser här även info om varje elevs senaste aktivitet och när eleven senast var inloggad.
Om man expanderar en elev visas statistik och information om elevens aktiviteter (när är de inloggade m.m.), översikt (summering av pågående kurser), lista resultat samt kapitelöversikter.


Aktivitet

Under aktivitet kan ni se vilka dagar/tider eleven varit inloggade. Här visar vi även summering av hur många lektioner (resultat) samt inlämningsuppgifter eleven gjort under sessionen.
Valbara perioder: Idag, igår, senaste veckan, senaste månaden, kalenderår (kalender-vy)


Översikt

Under översikt visas Avklarad - en summering av alla kurser som eleven påbörjat. Här går att se hur långt de har kommit i respektive kurs, samt Medelvärde - summerad statistik om hur ofta eleven svarar rätt på kursens systemrättade frågor.

Resultat

Under resultat hittar ni en samlad lista med elevens alla lektionsresultat - samt även påbörjade men ej avslutade lektioner.
Det går att filtrera listan t.ex. att endast se elevens resultat gjorda senaste veckan, eller endast elevens resultat för en specifik kurs.
För att öppna ett resultat för att i detalj se elevens svar klickar man på datumlänken.

Kapitelöversikt

Här kan ni se hur långt eleven kommit i varje kapitel i en specifik kurs.