Välkommen
Logga in

Liber Sfi Digital - Hur kan jag ge läxor till mina elever?

Lärare kan skapa läxor att ge till en eller flera elever.


Det finns två olika typer av läxor:


1. Standard läxa

Läraren väljer ut ett urval av lektioner i materialet (det går bra att blanda från olika kurser och kapitel). 

Max 20 lektioner kan ingå i en och samma läxa.

Läraren anger en titel och ett meddelande för läxan.

Det går att tidsinställa läxor med starttid samt sluttid. Anger du t.ex. att läxan skall starta nästa måndag kl. 08:00 kommer läxan bli synlig för eleverna först när denna starttid har passerats.

Det går även att konfigurera att läxan ska låsa övrigt material för eleverna som får läxan - då måste eleverna göra klart hela läxan innan de kan komma åt övrigt material återigen.

2. Läxa lärarens uppgift
I denna typ av läxa ingår inte lektioner utan läraren ger istället en egen inlämningsuppgift (skrivuppgift eller

inspelningsuppgift) i läxa till urval av elever.

Lärarens bestämmer själv vad uppgiftens instruktioner skall vara.

Läxan visas som avslutad för eleven efter att hen lämnat in sin första version för rättning.

Mer information om detta hittar ni i denna artikel - Liber Sfi Digital - Hur kan jag skapa egna inlämningsuppgifter

Även dessa läxor går att tidsinställa samt låskonfigurera.

Standard läxa instruktioner

Steg 1: Välj ut en eller flera lektioner i materialet.
Tips: På startsidan kan ni med sökfunktionen söka efter lektioner utefter t.ex. ett tema.


Steg 2: När du valt ut vilka lektioner som du vill ska ingå i läxan klickar du på Skapa läxa knappen.Steg 3: I Skapa läxa vyn anger du titel och meddelande. 

Samt konfigurerar övriga inställningar (valfritt).

Längst ner på sidan visas era klasser, bocka i de elever som du vill skall få läxan.


Steg 4: Klicka på Publicera knappen längst ner på sidan för att spara läxan.


Överblick av läxor hittar ni på sidan Hantera läxor

När eleverna är klara med en läxa kan ni via denna sida även överblicka elevernas resultat för de uppgifter som ingick i läxan.