Välkommen
Logga in

Liber Sfi Digital - Hur byter jag licens/kurs för en elev

Licenshanteringen administrerar du på sidan Elever och klasser.

För att ge en elev åtkomst till en ny kurs behöver du tilldela en ny licens till eleven - du väljer i samband med detta vilken kurs som licensen ska ge åtkomst till. Följ instruktionerna i Hur tilldelar jag en licens till en elev?

Om du vill att eleven endast ska uppta en licens behöver du även frigöra elevens licens för den kurs som inte eleven längre ska ha åtkomst till.

1. Klicka på det röda krysset för den licens du vill frigöra

 

2. Godkänn / Klicka på Ok


Den frigjorda licensen kan sedan tilldelas till en annan elev.